tantra
linkshomeyogasjamanismeSystemic_RitualMaancirkelstantraPersDATA_CONTACTrechts
 


Sjamanisme

Sjamanisme vindt zijn oorsprong bij natuurvolkeren. Deze volkeren leven met de natuur en geloven in de krachten van de natuur. Volgens het sjamanisme is alles bezield en met elkaar verbonden. Elke boom, ieder dier, de elementen, de dag, de nacht, de zon, de maan, onze voorouders en al het noembare, alles heeft een ziel, een unieke kracht en een eigen verhaal. Door het doen van rituelen en trancereizen, door te bedanken en te luisteren, staan natuurvolkeren dicht bij deze krachten en hun verhalen.

Het sjamanisme kan helpen ons meer verbonden te voelen met onze leefwereld. Het leert ons dat we onderdeel zijn van een groter geheel. De wereld om ons heen is bezield met krachten die, als we er naar leren luisteren, antwoorden kunnen geven op al onze vragen. Het sjamanisme kan ons in contact brengen met krachtbronnen zowel binnen als buiten onszelf.

In 1996 begon ik met het beoefenen van het sjamanisme. Alleen 'denken' heb ik altijd als beperkend ervaren, sommige dingen leek ik op de een of andere manier te weten maar omdat ze niet beredeneerd waren en niet uit mijn denken voortkwamen, leken ze minder waardevol te zijn. Het sjamanisme en het geluid van de drum gaven mij nieuwe structuren waarbinnen ik dit 'weten' kon inzetten. Naast de training sjamanisme die ik volgde, oefende ik thuis door me dagelijks terug te trekken, te bidden en te zingen met mijn drum. Zo stemde ik me af op het onbewuste en de niet fysieke werkelijkheid waardoor ik stap voor stap in aanraking kwam met de diepere lagen van het bewustzijn. Er blijken oneindig veel te betreden gebieden te zijn en evenzoveel spirits te ontmoeten. Ook is er onvermijdelijk oude pijn, woede en verdriet dat gezien wil worden en naar boven komt op deze diepere lagen. Net als in de fysieke werkelijkheid kost het ook in de andere werelden tijd om de weg te leren kennen en vrienden te maken. Naarmate ik meer ervaring kreeg, begon ik deze gebieden steeds meer als een 'wetend veld' te ervaren. Ook als ik met groepen werk stemmen we ons af op dit 'wetend veld' door te bidden, drummen, zingen en concentratie. We stappen als het ware met de hele groep van de fysieke wereld naar de astrale wereld en gaan gezamelijk de droom in. In de droom kan heling plaats vinden die doorwerkt in het dagelijks leven.

Jaartrainingen De magie van seksualiteit’ en ‘De magie van vrouwelijke seksualiteit.’
Seizoen 2015/2016 geef ik geen sjamanisme trainingen. In plaats daarvan komen een tantra training ‘de magie van seksualiteit’ en een vrouwentraining: ‘De magie van vrouwelijke seksualiteit.’
De onderstaande informatie is voor een groot deel ook van toepassing voor de twee nieuwe bovenstaande trainingen. Mijn basis is sjamanistisch en veel van de technieken die ik tijdens de sjamanismetrainingen gebruikten, zal ik ook bij deze nieuwe trainingen gebruiken.

De jaartraingen over magie van seksualiteit hebben beiden hun wortels in het sjamanisme (zie onderstaande info), systemic ritual en de tantra, voor meer info zie deze pagina’s. Voor vrouwelijke seksualiteit kun je ook info vinden bij de maancirkels

Systemic Ritual wordt met name ingezet bij individuele thema's voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens die systemische rituelen kan de hele groep worden ingezet. Het blijkt dat dit voor alle deelnemers een verrijkende ervaring is. Ook blijkt dat veel deelnemers de trainingen ervaren als een grote hulp bij allerlei vraagstukken over hun dagelijks leven. Ze voelen zich stabieler en zekerder, kunnen beter keuzes maken en zich beter concentreren.

De trainingen hebben een vaste opbouw en een aantal aspecten komen telkens aan bod op verschillende manieren: gronding en fysieke warming-up, stem en adem, rituelen en trance, het medicijnwiel, spirithelpers en droombeelden, voorouders en de ziel.

Gronding en fysieke warming-up
Voordat je trancereizen gaat maken en contact gaat maken met de spiritwereld of het onderbewuste is het goed om te gronden. Gronden betekent dat je in contact bent met je fysieke lichaam en met de materiele werkelijkheid. Iedere training begint met een fysieke warming-up, met oefeningen uit o.a. de yoga.

Stem en adem
In eerste instantie oefen je een diepe, regelmatige ademhaling. Van daaruit maak je verschillende klanken en concentreer je je op wat de klanken met je doen, je gaat voelen welke klanken waar in je lichaam trillen en je gaat oefenen om, volledig ontspannen, klanken te laten ontstaan. Als je vanuit deze techniek gaat zingen, werkt dat helend en helpt het de trance te verdiepen.

Rituelen en trance
Na de fysieke warming-up en de stemoefeningen is het tijd voor het spirituele werk; rituelen, trancereizen en healingoefeningen. Dit werk wordt ondersteund door het regelmatige ritme van de sjamanentrommel, de ratels (kleine rammelaars die de deelnemers zelf kunnen meenemen) en de zang. Deze zorgen voor een lichte verandering in je bewustzijn. In plaats van gedachten komen losse ingevingen, associaties en beelden. Het lijkt op wakker dromen. Door met gerichte vragen de oefeningen in te gaan, krijg je hele andere antwoorden dan je misschien zou krijgen als je ze zou bedenken.
Je leert contact maken met o.a. krachtdieren, krachtbronnen, spirithelpers, voorouders, de ziel en zielendelen. In tegenstelling tot de westerse geneeskunst, waarin gekeken wordt waar het probleem zit, wordt er binnen het sjamanisme gekeken waar kracht zit en hoe die kracht te gebruiken in je dagelijks leven.

Medicijnwiel
Veel van de rituelen en trancereizen spelen zich af op en rond het medicijnwiel. De levenscirkel waarop alles een plaats heeft. Van dagdelen tot seizoenen, van elementen tot emoties, van de ziel en zielendelen tot het kind en de voorouders. Naarmate je meer trainingen volgt zal je begrip van het medicijnwiel steeds groter worden.

Spirithelpers of droombeelden
Je zou de krachtdieren, voorouders en andere krachten die je tegenkomt kunnen zien als spirithelpers. Je zou ze ook kunnen zien als helpers gecrëeerd door je onderbewustzijn. Soms voel je heel duidelijk of een kracht vanbinnen of vanbuiten jezelf komt. Het belangrijkst is of de helper of het droombeeld daadwerkelijk helpt. Een trancereis waarin je met je krachtdier door een bos rent, kan net zo voedend en helend zijn als een boswandeling in de fysieke wereld.

Voorouders
De voorouders kunnen een bron van kracht zijn maar ook de oorzaak van problemen en pijn. Om ten volle van hun kracht te kunnen profiteren, is er erkenning en healing in het voorouderveld nodig. Tijdens de trainingen leer je allerlei technieken om contact te maken met je voorouders, je leert healing te brengen en je leert hun kracht te ontvangen die voor jouw beschikbaar is.

De ziel
Volgens het sjamanisme heeft iedereen meer dan 1 ziel of meerdere zielendelen. Je kan een ziel of zielendelen kwijtraken. Als de ziel het naar z'n zin heeft, blijft hij bij je en soms komen er verloren zielendelen vanzelf terug. De ziel wordt aangetrokken door harmonie. Als de ziel een situatie echter te pijnlijk of gewoon te saai vindt, trekt de ziel of delen van de ziel zich terug, hierdoor kan ziekte en depressie ontstaan. De sjamaan kan de verloren zielendelen terughalen waardoor healing plaatsvindt. Er zijn veel rituelen en oefeningen om verloren zielendelen terug te halen, healing te brengen en welkom te heten.

Man-Vrouw-Sjamaan (2014)

In deze trainingen gaan we op onderzoek uit met behulp van sjamanistische technieken, beweging en Systemic Ritual®. Iedereen heeft direct beelden bij woorden als ‘man’, ‘vrouw’, ‘mannelijk’, ‘vrouwelijk’ en ‘androgyn’, maar wat ontdekken we als we verder gaan kijken dan alleen die eerste associaties? Hoe beleven we mannelijke en vrouwelijk energie? Is er verschil, en zo ja wat is dat dan? Heeft onze eigen ziel mannelijke en/of vrouwelijke kanten? En wat als het ons lichaam betreft? Hoe beleven we onze eigen fysieke mannelijke of vrouwelijke aspecten, inclusief onze seksualiteit? Maakt het verschil of we informatie ontvangen van een mannelijk of vrouwelijk krachtdier/gids/helper/voorouder in een sjamanistische trancereis? Op allerlei manieren gaan we aspecten van de polariteit mannelijk-vrouwelijk verkennen – individueel, in kleine groepjes en met het collectieve veld. We werken soms lichaamsgericht, soms energetisch, soms met innerlijke beelden en lichte trance. Gebed, zang en afstemming op spirituele hulpbronnen doorweven al het werk dat we zullen doen.

De begeleiding:
Daan van Kampenhout en ik zijn elkaar’s ‘best friend’ en doen op verschillende manieren persoonlijk onderzoek naar mannelijke en vrouwelijke energie en seksualiteit, met behulp van verschillende vormen van tantra, taoisme, vrouwen- en mannencirkels en op andere manieren. Na een jarenlange intensieve dialoog over deze materie hebben we er veel zin in om ook in onze groepen gezamenlijk verder op onderzoek uit te gaan met ieder die er bij wil zijn.